Još od vremena gospodina Pedi Ešdauna, kao Visokog predstavnika u BiH, koji se „starao“ o implementaciji Dejtonskog soprazuma – civilnog dela, a u suštini radio je sve da ga razgradi do tog nivoa, da institucije BiH, i to one određene Dejtonskim sporazumom, ANEKSOM-4 (Ustav BiH), više ne liče na izvorne institucije, kako ih je Ustav BiH definisao, promenivši i suštinu same BiH.

Nametanje novih ustavnih rešenja, donošenje zakona od strane Visokog predstavnika u BiH, (preuzimanje zakonodavne uloge Parlamentarne skupštine BiH), koji je samo eksponent Saveta za implementaciju mira u BiH, koga čine i podržavaju zapadne sile, koje žele BiH po svojoj meri, razvlastio je Entitete i oduzeo im ustavne nadležnosti. Istini za volju parlamenti Entiteta i Parlamentarna skupština BiH su pod snažnim pritiskom nametnute zakone i odluke Visokog predstavnika prihvatili, i nametnute odluke i zakoni su postali sastavni deo pravnog sistema u BiH. Svakao da to ne predstavlja demokratsku tekovinu i demokratske procedure u BiH. Kao što Ustavom BiH nije rečeno da Visoke predstavnik može nametati zakone, tako ništa nije rečeno u Ustavu BiH, kako da se prenete nadležnosti centralnim organima vrate Entitetima.

Udruženje Romanija podržava Dejtonsku BiH, Ustav BiH u kome su Entiteti (Federacija BiH, kao binacionalni entitet i Republika Srpska, kao jednonacionalni entitet) potpuno ravnopravi sa izvornim dejtonskim nadeležnostima, kao i tri konstitutivna naroda, kao afirmisane nacionalne zajedenice, za koje je BiH njihova država, u kojoj na više nivoa vlasti, konsocijalnim oblikom vladanja i po sistemu supsidiarnosti, ostvaruju svoja ustavna prava i obezbeđuju funkcionalnu i stabilnu državu. Institucije RS sa punim pravom brane Ustav BiH i položaj RS kao Entiteta u njenim okvirima. U slučaju daljeg derogiranja nadeležnosti Entiteta, RS će postati prazna ljuštura, sa lokalnim ovlašćenjima, komunalnim nadležnostima u okviru centralizovane i unitarne BiH, u najboljem slučaju regionalne države.

Sve promene ustavne strukture BiH, koje su do sada realizovane kretale su se između težnji za većom centralizacijom, koja se graničila sa unitarizacijom, s jedne strane, i težnji za decentralizacijom, i očuvanjem ustavnih nadležnsoti entiteta, s druge strane. Ustav BiH koji je sastavni deo Okvironog sporazuma za mir u BiH, kao ANEKS-4, ima ugrađene mehanizme zaštite naroda i Entiteta, ukoliko se primenjuje „Slovo Dejtona“, a ne „Duh Dejtona“, odnosno ako se ne vrši pravno nasilje nad Ustavom BiH. Udruženje preuzima i prenosi izlaganja učesnika Tribine, koju je organizovalo Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji, i realizovalo 07.12.2021. u Udruženju novinara Srbije u Beogradu. Na Tribini su pored Šefa Predstavništva RS u Srbiji gospodina Mlađena Cicovića, govorili istaknuti stručnjaci iz oblasti međunarodnog prava, geopolitike, diplomatije i ugledni profesori fakulteta i to: Vladislav Jovanović, Darko Tanasković, Nenad Kecmanović, Aleksandar Pavić, Miša Đurković, Milomir Stepić, Slobodan Reljić, Predrag Ćeranić, Aleksandar Raković, Dušan Proroković, Srđan Perišić i Željko Budimir.

Izlaganja pomenutih učesnika Tribine prenosimo u sažetom obliku:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *