Udruženje ROMANIJA je nevladino, nezavisno, nestranačko i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblastima: očuvanja i negovanja ekonomskih, kulturnih, duhovnih, socijalnih, sportskih i drugih veza njegovih članova sa rodnim zavičajem, te negovanje i jačanje istih u široj društvenoj zajednici na području grada Beograda i širom Republike Srbije gde članovi udruženja žive, rade i školuju se; promovisanja specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Srbije u oblastima ekonomije, turizma, prosvete, duhovnosti, sporta i kulture; integrisanja svojih članova u društvene i političke tokove u sredini življenja; doprinosa društvenoj i političkoj stabilnosti u Srbiji i doprinosa opšteprihvaćenim standardima građanskih, političkih, ekonomsko-socijalnih i kulturnih prava čoveka.

Ciljevi udruženja:

  • Uspostvaljanje i jačanje veza udruženja i njegovih članova sa opštinskim organima i ekonomskim i privrednim subjektima Romanijske regije, radi razvijanja i jačanja ekonomske moći romanijskog kraja i privrednih veza između Srbije i Republike Srpske koristeći sve pogodnosti specijalnih paralelnih odnosa;
  • Očuvanje i razvijanje kulturnih tradicija i običaja romanijskog kraja;
  • Unapređenje društvenog statusa svojih članova;
  • Saradnja sa boračkim i penzioneriskim udruženjeima i briga za borce i penzionere koji su rodom iz romanijske regije, a koji su svoja prava stekli u Republici Srpskoj i sad žive u Republici Srbiji;
  • Pružanje pomoći ratnim vojnim invalidima i osobama sa posebnim potrebama;
  • Pružanje pomoći svim građanima iz romanijske regije i podrška zdravstvenom zbrinjavanju i lečenju u Srbiji u ustanovama tercijarne zdravstvene zaštite;
  • Podrška đacima i studentima za vreme školovanja u Srbiji;
  • Unapređenje položaja i afirmacija žena u društvu;
  • Širenje među svojim članovima duha solidarnosti, poverenja, humanosti, i razvijanje ljubavi i patriotizam prema Republici Srbiji u kojoj žive, ali i prema Republici Srpskoj, a posebno prema romanijskom kraju;
  • Razvijanje porodičnih vrednosti, briga o demografskom napretku zajednice i jačanje osnovnih duhovnih potreba svojih članova.

Nakon Osnivačke skupštine Udruženja 20.05.2021. konstituisan je Upravni odbor (UO) Udruženja. Radi lakšeg i celovitog delovanja Udruženja i ostvarivanja planiranih ciljeva delovanja formirani su programski saveti i to: Savet za programsku politiku Udruženja, politiku saradnje i pravna pitanja; Savet za ekonomsko povezivanje i privrednu saradnju; Savet za socijalna pitanja; Savet za obrazovanje, kulturu i sport; Savet za negovanje srpskih tradicija i običaja romanijskog kraja; Savet za saradnju sa srodnim udruženjima i informisanje.