U organizaciji JU Narodna biblioteka Sokolac, 29.10.2021. godine održana je promocija knjige pod naslovom NOVA BALKANIZACIJA SRPSKIH ZEMALjA, autora dr Vinka Pandurevića, predsednika Udruženja ROMANIJA u Beogradu.
O knjizi su pored autora govorili prof. dr Miloje Pršić iz Beograda, nekadašnji načelnik Katedre Vojne istorije u Vojnoj Akademiji u Beogradu, Direktor vojnoistorijksog instituta Jugoslavije i Direktor arhiva Oružanih snaga SFRJ i odličan poznavalac savremene srpske istorije, vojne nauke i strategije, kao i geopolitike. Autor je desetina knjiga iz oblasti novije srpske istorije, posebno iz perioda Prvog i Drugog svetskog rata.
O knjizi je takođe govorio i protojerej-starofor Darko Đogo prof. dr na Pravoslavnom bogoslovskom faklultetu i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji je pomenuta zvanja stekao na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, a usvaršavao se u Nemačkoj i SAD. Objavio je više samostalnih naučnih radova na srpskom, engleskom i ruskom jeziku.

Slika sa promocije

„NOVA BALKANIZACIJA SRPSKIH ZEMALjA“ kao jedanaesta knjiga autora Vinka Pandurevića koja nosi vrlo izazovnan i upečatljiv naziv koju je objavila izdavačka kuća SVET KNjIGE iz Beograda, uz svesrdnu pomoć Predstavništva RS u Beogradu na čelu sa Mlađenom Cicovićem, po svom sadržaju odslikava skoro u potpunosti aktuelnu političku situaciju u regionu, u BiH i u samoj RS i geopolitičku stvarnost Srba. Knjiga se pojavila u pravom trenutku, jer u njoj se nude analize tokova mnogih društvenih procesa, ali i nude mogući scenariji prevladavanje krize u BiH, kao i iznalaženja kompromisa u vezi sa kosovsko-metohijskim problemom.
Knjiga je rezultat autorovih celovitih analiza modernih i aktuelnih političkih, geopolitičkih, i međunarodnih odnosa, u protekle tri godine, pre svega na regionalnom planu, i njihovog odraza na stanje međunacionalnih odnosa u regionu, sa težištem na stanju odnosa u BiH i geopolitičkom položaju Srbije i srpskog naroda u celini, kao važnog faktora u geopolitici regiona i Evrope. Ova knjiga je nastavak autorovih opservacija na kazane teme izrečenih u predehodnoj knjizi „NOVI HLADNI RAT I SRBIJA“, koju su svojevremeno u Beogradu predstavili najpoznatiji stručnjaci iz oblasti geopolitike, nacionalne strategije i doktrine, profesori Milomir Stepić, prof. dr Radovan Radinović, general u penziji i prof. dr Dušan Proroković.
Recenzenti knjige su admiral u penziji Boško Antić iz Beograda, autor na desetine knjiga iz oblasti strategije, vojne doktrine i geopolitike, kao i dr general u penziji Radovan Tomanović, nekadašnji načelnik Uprave za naučno-istraživački rad u genralštbu VJ i autor mnogih doktrinarnih dokumenata u sistemu odbrane i bezbednosti SRJ i Srbije.
Promocija knjige je bila vrlo posećena i predstavljala je svojersan čas politike, istorije, geopolitike i međunarodnih odnosa. U toku promocije emitovani su odgovarajući sadržaji istorijskog i geopolitičkog značaja za srpski narod u celini, koji su omogućili lakše razumevanje sadržaja same knjige.
Promocija je i medijski bila adekvatno propraćena od strane lokalnih medija i medija u RS.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *