Kao što je ranije najavljeno, dana 02. i 03.09.2023. u Domu zdravlja „Dr Ljubomir Ćeranić“ u Sokocu obavljeni su zdravstveni specijalistički pregledi za prijavljene pacijente iz opština Han Pijesak, Sokolac, Rogatica i Pale, koje je obavio Dr. Milan Borković, specijalista dečje neurologije. Preglede je organizovalo Udruženje Romanija, uz pomoć i saradnju sa Domom zdravlja Sokolac na čelu sa direktorkom Dr. Adrijanom Stanar. Pregledano je oko 20 prijavljenih pacijenata. Bitno je naglasiti da je ovakav pregled od značaja iz razloga što na širem području ovog regiona ne postoji mogućnost pregleda dečjeg neurologa, a posebno stručnog kao što je dr. Borković.

Udruženje Romanija izražava zahvalnost svima koji su pomogli realizaciju ove akcije humanitarnog karaktera, a posebnu zahvalnost izražavamo Dr. Borkoviću koji je bezrezervno pristao da dođe na Romaniju i da bude deo ove akcije. Kao i do sada, Udruženje Romanija će i ubuduće nastaviti sa aktivnostima kojima se pruža podrška i pomoć stanovnicima u ustanovama romanijske regije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *