Nakon održane Osnivačke skupštine Udruženja ROMANIJA i konstituisanja organa Udruženja, te ispunjenja svih zakonskih uslova za nesmetan rad i funkcionisanje Udruženja (registracija u APR, izrada pečata i memoranduma, otvaranja tekućeg računa i rešavanja svih poslova u banci  u vezi sa tim, izrada programa i plana rada i drugih neophodnih dokumenata, uređenja prostorija u koje je smešteno Udruženje, obezbeđenje administrativnih i kancelarijskih uslova za rad) Udruženje je organizovalo i prvu konkretnu aktivnost u skladu sa ciljevima svoga delovanja i oblastima rada. Naime, Udruženje je organizovalo humanitarne – besplatne lekarske specijalističke preglede u Domu zdravlja Sokolac, za građane opština Han Pijesak, Sokolac, Rogatica i Pale.  Na inicijativu predsednika Udruženja i uz podršku UO Udruženja u saradnji sa određenim lekarima specijalistima iz Beograda, dana 03.07.20221. godine u Domu zdravlja Sokolac biće obavljeni lekarski specijalistički pregledi i to ginekološki pregledi, pregledi ORL i neurohirurški pregledi. Ginekološke preglede će obavljati dr Sandra Stanić, specijalista ginekologije i akušerstva Doma zdravlja Zemun, dr Dragana Milovanović, specijalista ginekologije i akušerstva iz KBC Zemun. Specijalističke preglede ORL obavljaće dr Dušan Bijelić, specijalista ORL, bivši načelnik Klinike ORL na VMA. Neurohiruške preglede će obavljati prof. dr Ljubo Minić, načelnik neurohirurgije na VMA. Zahvaljujući angažmanu koordinatora Udruženja za Republiku Srpsku Milana Jolovića Legende i svesrdne pomoći i angažmana direktorice Doma zdravlja Sokolac dr Andrijane Stanar, te informativne službe opštine Sokolac i medijske podrške agencije SRNA, preduzete su sve neophodne mere da se pregledi obave na najbolji mogući način. Do sada se prijavio veliki broj pacijenata (preko 30 pacijenata za ginekološke preglede, i preko 20 za neurohiruške i ORL, za svaki po naosob). Imenovani lekari su sa radošću prihvatili inicijativu i odazvali se vrlo rado da učestvuju u navedenoj humaniotarnoj akciji. Ovom prilikom Udruženje im se najiskrenije zahvaljuje, u nadi da će ovakvih i sličnh akcija biti i u buduće.

O realizaciji ove akcije pisaćemo na novim stranicama našeg sajta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *