Udruženje ROMANIJA u saradnji sa FK Crvena zvezda, a preko svoga koordinatora za Republiku Srpsku, Milana Jolovića-Legende, organizuje dolazak u Beograd i prisustvo dece iz opština sarajevsko-romanijske regije (Han Pijesak, Sokolac, Rogatica i Pale) na kvalifikacionoj fudbalskoj utakmici Crvene zvezde, za Ligu šampiona, koja će se odigrati 26.07. ili 27.07.2021. na stadionu Crvene zvezde u Beogradu.

Shodno odlukama UEFE, a u skladu sa epidemiološkim merama na utakmicama mogu prisustvovati deca do 14 godina starosti (godište 2007). S tim da donju granicu starosti treba da odredi vođa puta u dogovoru sa roditeljima dece i kooordinatorima putovanja iz opština.

Prevoz dece  i prisustvo utakmici su besplatni. Po dolasku dece u Beograd biće im obezbeđena dva lanč paketa (jedan pri dolasku i jedan pri povratku).

Broj dece načelno nije ograničen, ali treba voditi računa da taj broj bude optimalan kada je reč o bezbednosti i nadzoru nad decom tokom putovanja. Dozvoljeno je da pored glavnog vođe puta bude i po jedna odrasla osoba (pratilac) na svakih desetoro dece.

Neophodno je da kordinator Udruženja ustanovi tačan broj dece koja bi želela da dođu na utakmicu i da dostavi Udruženju Romanija do 20.07.2021.

Obaveze i mere koje treba imati u vidu i koje treba ispoštovati:

  • Koordinator Udruženja treba sa nadležnim organima u opštinama ili lokalnim fudbalskim klubovima da prikupi podatke o imenima i broju dece koja bi putovala;
  • Za svako dete neophodna je pisana saglasnost roditelja;
  • Odrediti glavnog vođu puta i koordinatore za svaku opštinu;
  • Izabrati transportno preduzeće koje ispunjava sve tehničke i saobraćajne uslove za bezbedan prevoz dece (obavezna potvrda o izvršenom pregledu autobusa i potvrda od strane saobraćajnih organa MUP-a);
  • Odrediti pratioce na svakih 10 dece;
  • Kroz odgovarajući pisani akt od strane nadležnih opštinskih organa ili lokalnih FK naložiti Glavnom vođi puta da preduzme sve bezbednosne mere tokom putovanja;
  • U slučaju da se neke od navedenih mera ne mogu ispuniti putovanje se neće izvršiti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *