Potez koje je povukao odlazeći visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, a koji se odnosi na ODLUKU kojom se donosi Zakon o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni Glasniok BiH“, Br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15, 40/50 i 35/18), a tiče se  dopune čl.145a Krivičnog zakona, u kojoj (dopuni)  svako javno poricanje, grubo umanjivanje  ili pokušaj opravdanja  zločina genocida, zločina protiv čovečnosti ili ratnog zločina, utvrđenih pravosnažnim presudama  Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju  ili Međunarodnog  krivičnog suda ili Suda u Bosni i Hercegovini, biva inkrimisano i za koje su predviđene drakonske kazne, te je tako na drastičan način pogoršao stanje odnosa među narodima u BiH i dodatno destabilizovao političku situaciju i blokirao funkcionisanje BiH.

Iako se gospodin Incko u obrazloženju svoje odluke pozivao na Dejtonski sporazum – Aneks -10 (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora), te na bonska ovlašćenja visokog predstavnika u BiH, kao na pravosnažne presude odgovarajućih sudova i moralne razloge zadovoljenja pravde, pieteta prema žrtvama i konačno na potrebu pomirenja među narodima i građanima u BiH, on je u suštini nametnuo jednu destruktivnu ODLUKU, koja je usmerena protiv srpskog naroda, RS i njenih institucija, i koja destabilizuje BiH. Svaka nametnuta odluka visokog predstavnika u BiH, nije dobra, posebno one odluke koje zadiru u zakonodavnu oblast, kao što je slučaj sa ovom odlukom, koje su u isključivoj nadležnosti parlamenata Entiteta i Parlamentarne skupštine BiH. Navedene izmene Krivičnog zakona BiH predstavljaju uvođenje verbalnog delikta, atak na slobdu govora i izražavanja, koja je garantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Visoki predstavnik svojom nametnutom odlukom onemogućio je bilo kakvu raspravu na temu zločina koji su počinjeni tokom rata u BiH, izvan izrečenih sudskih presuda.

Nametnuti zakon je trasirao put dolaska novog „Visokog predstavnika Kristijana Šmita“, koji je imenovan, na nelegalan način i mimo Saveta Bezbednosti UN, i kao takav za institucije RS i RS nelegalan, on je za RS „turista“, a za Rusiju on kao takav ne postoji, i ne može se smatrati visokim predstavnikom.

Da bi se sačuvao dignitet RS i srpskog naroda, te zaštitila, od urušavanja, njena ustavna pozicija u okvirima Dejtonske BiH, te sprečilila vidljiva nacifikacija srpskog naroda, posle koje bi sledio proces denacifikacije i osporavanje moralnog prava na postojanje RS kao takve, zloupotrebljavajući presude različitih sudova za zločine počinjene tokom rata u BiH i nametnuti Zakon o dopunama krivičnog zakona BiH, institucije RS, pre svih Narodna Skupština, su preduzele odgovarajuće mere kojima se obezbeđuje siguran put opstanka i razvoja RS i njena zaštita od novog ataka i pokušaja ukidanja entiteta u BiH radi njene pune unitarizacije.

Naime Narodna Skupština RS je po hitnom postupku na sednoci održanoj 30.07.2021. usvojila Zakon o neprimenjivosti odluke visokog predstavnika kojim su izvršene dopune Krivičnog zakona BiH, a koje se odnose na zabranu negiranja zločina genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina. Prema ovom Zakonu odluka visokog predstavnika  se neće primenjivati  u RS, niti će institucije RS sarađivati  sa nadležnim organima BiH u pogledu primene odluke visokog predstavnika. Takođe Narodna Skupština RS je usvojila izmene Krivičnog zakona RS kojima se prvi put uvodi krivična povreda ugleda RS i njenih naroda. Izmene se odnose na krivičnu kažnjivost  svih onih koji izlože  preziru ili grubom omalovažavanju simbole RS, kao i onih koji  njene narode  označe genocidnim ili agresorskim.

Prilikom održavanja sednice Narodne Skupštine RS, kao i prilikom odbacivanja nametnute odluke visokog predstavnika izraženo je čvsto jedinstvo svih političkih partija u RS, kako onih na vlasti tako i onih u opoziciji, kojima su i građani pružili vrlo široku narodnu podršku.

Udruženje ROMANIJA izražava punu podršku donesenim odlukama u Narodnoj Skupštini RS. Očekujemo od svih institucija i političkih i državnih funkcionera, kao i od političkih partija u RS, da održe čvrsto jedinstvo i da ne pokleknu pod pritiscima koji su već snažno izraženi, kao onima koji će tek da uslede. Bez sumnje da će uslediti različiti pritisci, pre svih kroz formu propagandnog i informativnog delovanja i medijskog spinovanja, da se poljulja jedinstvo srpskih političkih subjekata, pa i izazove neverica među građanima.

Ovo su teška vremena za srpski narod u BiH, a i u celom regionu, ali nisu ništa teža od nekih prethodnih u kojima je stvarana i građena RS. Nisu teža od vremena u kojima je srpski narod plebiscitarno stao uz svoju RS. Međutim ovo su vremena kada srpski narod može dosta da izgubi, jer je dosta toga stekao u političkom i državotvornom smislu. Ovo su prelomni trenutci za očuvanje dejtonske pozicije RS.

Kao Udruženje zalažemo se za poštovanje slova Dejtonskog sporazuma, za očuvanje ustavnih nadležnosti entiteta u BiH, za funkcionalnu BiH na bazi dogovora tri naroda i dva entiteta, ali nikako za unitarnu državu, u kojoj bi srpski narod izgubio svoj politički subjektivitet. Snažno podržavamo rukovodsdtvo RS i srpskog člana u predsedništvu BiH da ostanu odlučni u sprovođenjeu odluka Narodne Skupštine RS. Očekujemo od R. Srbije kao jednog od garanata Dejtonskog sporazuma da i dalje pruža adekvatnu pomoć RS i da realizuje sve projekte u oblasti specijalnih i paralelnih odnosa između RS i Srbije.

Sigurni smo da će Ruska Federacija i NR Kina pružiti snažnu podršku osnovnim principima međunarodnog prava i poštovanja Dejtonskog sporazuma i da će na tim osnovama, kao prijateljske države pružiti adekvatnu podršku RS i srpskom narodu u celini.

UDRUŽENJE ROMANIJA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *