Novogodišnje druženje

Na isteku 2022.godine Udruženje Romanija je održalo sednicu Upravnog odbora, kao i druženje organa udruženja sa prijateljima i donatorima. Na večeri održanoj u restoranu Romanija u Surčinu, pored članova upravnog i nadzornog odbora, bili su prisutni i prijatelji kao i donatori koji su tokom godine uzeli učešća u akcijama i nesebično pomagali rad udruženja.

Prisutnima se obratio predsednik dr Vinko Pandurević, koji je pozdravio sve prisutne, ukratko ih upoznao sa realizovanim aktivnostima tokom 2022.godine, kao i planovima za sledeću godinu i zahvalio se svima koji su pomogli rad Udruženja Romanija. Poseban akcenat je stavljen na finalizaciju nabavke medicinske opreme za potrebe domova zdravlja sa teritorije opština Sokolac, Rogatica i Han Pijesak. Dobar deo 2022.godine bio je posvećen prikupljanju sredstava za nabavku medicinske opreme, te bi ova akcija trebalo da bude uspešno okončana zaključno sa februarom mesecom 2023.godine.

Osim predsednika, pristunima se obratio i potpredsednik udruženja Obrad Galavić, koji je izrazio zahvalnost svima koji su uzeli učešće u akciji prikupljanja sredstava za nabavku medicinske opreme, kao i drugih akcija koje su preduzimane i pozvao prisutne da nastave da budu aktivni i u budućim akcijama koje se planiraju u narednom periodu.

Udruženje Romanija posebnu zahvalnost izražava domaćinima ovog skupa Restoranu Romanija, koji su nam omogućili održavanje ovog događaja i čije je ljubazno osoblje doprinelo da se svi prisutni prijatno i ugodno osećaju.

Do sledećeg druženja!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *