Ideja o osnivanju Udruženja ROMANIJA (u daljem tekstu Udruženje), odnosno ideja o obnavljanju njegovog rada prisutna je već nekoliko poslednjih godina. Konkretni koraci na osnivanju Udruženja Romanija u skladu sa Zakonom o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 – dr. zakoni i 44/2018 – dr. zakon), preduzeti su krajem 2020. godine. Zbog pojave pandemije COVIDA-19, proces pripreme i osnivanja Udruženja je bio usporen. Početkom 2021. godine, radi samog osnivanja Udruženja formiran je Inicijativni odbor u sastavu: Obrad Galavić, Vinko Pandurević, Milan Jolović-Legenda, Mirko Borovčanin, Simo Galavić, Mladen Đurković, Milan Đurović, Mišo Čobović i Grujo Šuka.

Inicijativni odbor se sastao više puta radi rešavanja niza pravnih, organizacionih, tehničkih i administartivnih pitanja. Odbor je do Osnivačke skupštine uspeo ostvariti kontakte sa značajnim brojem budućih članova Udruženja i pripremiti neophodna dokumenta za osnivanje Udruženja u skladu sa Zakonom o udruženjima, kao i pripremiti predlog pojedinih kandidata za organe Udruženja, uz prethodnu dobijenu saglasnost svakog od predloženih kandidata.

Osnivačka skupština Udruženja ROMANIJA održana je 16.05.2021. godine u Hotelu M u Beogradu. Na skupštini je prisustvovalo više od 90 lica čije je poreklo sa prostora sarajevsko-romanijske regije i svi prisutni na Osnivačkoj skupštini su bili i OSNIVAČI Udruženja i svi su potvrdili svoje učlanjenje u Udruženje. Predlog Inicijativnog odbora da se Udruženje zove ROMANIJA prihvaćen je jednoglasno.

Osnivačka skupština je održana u skladu sa Zakonom o udruženjima. Usvojen je Osnivački akt Udruženja u kome su sadržani: oblast delovanja Udruženja i ciljevi Udruženja zbog kojih se Udruženje i osniva. Usvojen je Statut Udruženja i izabrani organi Udruženja. Za predsednika Skupštine Udruženja izabran je prof. dr Milovan Stanišić, za zamenika predsednika Skupštine izabran je Mirko Borovčanin. Za predsednika Udruženja izabran je dr Vinko Pandurević, general u penziji. U Upravni odbor Udruženja izabrani su: Obrad Galavić, prof. dr Željko Vojinović, Simo Galavić, Đorđe Nogoštić, Nina Matić, Jovan Jovičić, Borka Đurđević, Dragan Golijan, Velimir Dobrilović i Dragan Jovičić. U skladu sa Statutom Udruženja predsednik Udruženja je istovremeno i član Upravnog odbora i njegov predsednik i lice koje zastupa Udruženje. Zamenik predsednika Upravnog odbora je Obrad Galavić. U Nadzorni odbor Udruženja izabrani su: Stojanka Novović, Željka Milošević, Grujo Šuka, dr Miljan Vučetić i Duško Grajić. Za sekretara udruženja izabran je Mladen Đurković.