Donacija Ustanovi kulture Han Pijesak

Udruženje Romanija je nastavilo sa akcijama podrške ustanovama kulture na teritoriji Sarajevsko-romanijske regije. Nakon više akcija, koje su obuhvatile saradnju sa ustanovama kulture Sokolac i Rogatica, udruženje je na molbu Javne ustanove Centar za omladinu i sport ,,Pogled” Han Pijesak doprinelo očuvanju uspomene na vrijeme, ljude i filmove koju su snimani i prikazivani u Han Pijesku. Naime, na molbu predstavnika …

Opširnije